Chi hội Sứ thái TP. Tân An

Hoa su thai lan

Chúc mừng Đại hội thành lập Chi hội Sứ thái TP. Tân An

Chi hội Sứ thái TP. Tân An được thành lập ngày 30/8/2013, là Chi hội Sứ đầu tiên của tỉnh Long An.

Mục tiêu chính của Chi hội là tập hợp hội viên để hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển giốngsứ và tạo đầu ra cho cây sứ; hướng hội viên tới sân chơi bổ ích, nâng cao thu nhập cho hội viên từ chính sở thích lành mạnh này và góp phần vào nỗ lực chung của địa phương xây dựng tỉnh Long An và TP. Tân An ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Cơ cấu Chi hội Sứ thái TP. Tân An

Thành viên

Phương hướng hoạt động

Kết nạp thành viên mới

Giao lưu các hội hoa sứ

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s