Hoa sứ thái trên sân thượng

Sân thượng với nắng và gió, đặc biệt thích hợp cho hoa sứ thái, loại cây có nguồn gốc từ sa mạc

IMAG0149

Hoa sứ thái phát triển tốt và ra nhiều đợt hoa quanh năm trên sân thượng

IMAG0125

Hoa từ gốc

IMAG0131

Nhiều giống hoa chùm

IMAG0140 IMAG0144

Trong các thành phố lớn, hầu hết người yêu hoa chỉ có không gian sân thượng để hiện thực hóa sở thích của mình. Do đó, hoa sứ thái luôn là lựa chọn đặc biệt thích hợp, kể cả với cả những người bận rộn hay đi đây đó, ít thời gian chăm sóc, vì cây không bị khô héo trong nhiều ngày không tưới nước.

IMAG0136 IMAG0129

Advertisements