Phương hướng hoạt động

Nhằm mục tiêu tập hợp hội viên để hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển giốngsứ và tạo đầu ra cho cây sứ; hướng hội viên tới sân chơi bổ ích, nâng cao thu nhập cho hội viên từ chính sở thích lành mạnh này và góp phần vào nỗ lực chung của địa phương xây dựng tỉnh Long An và TP. Tân An ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Chi hội Sứ thái TP. Tân An đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới như sau:

1. Về tổ chức:

– Tiếp tục phát triển mạng lưới Chi hội, phát triển hội viên trên địa bàn các huyện, xã, phường trong tỉnh.

– Nắm chắc số lượng hội viên có hoạt động trồng và kinh doanh sứ.

– Tổ chức sinh hoạt thường xuyên, định kỳ.

– Xây dựng trang web kết nối hội viên

hoa su thai lan 2

2. Về hoạt động:

– Thực hiện các chuyến tham quan trao đổi kinh nghiệm tại các vườn trong khu vực tỉnh và ngoài tỉnh.

– Tham dự các Hội hoa xuân, Hội thi …trong và ngoài tỉnh.

– Khảo sát vị trí thành lập cơ sở bán hoa sứ để mang lại thu nhập cho hội viên, tạo đầu ra cho sản phẩm; tìm hiểu đăng ký lô bán Tết tại Long An, Bình Dương, Tiền Giang.

– Phát triển giống hoa mới.

 3. Về Thông tin tuyên truyền – nghiên cứu, đào tạo:

–  Tổ chức các chuyến tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cho hội viên có nhu cầu nâng cao tay nghề.

– Biên soạn và phát hành tài liệu và kỹ thuật trồng hoa sứ phục vụ cho hội viên và marketing; thiết kế và in tờ bớm về sứ của Chi hội

– Xây dựng trang Web của Chi hội Sứ thái TP. Tân An.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s