Hoa sứ 5 cánh đỏ thắm

Hoa su thai lan do tham4

Hoa sứ thái đỏ thẫm

Hoa su thai lan do tham3

Hoa sứ thái đỏ cánh to xếp chồng lên nhau

Hoa su thai lan do tham2

Hoa sứ thái đỏ cuống sọc nhỏ

Hoa su thai lan do tham1

Hoa sứ thái đỏ (hoa chùm)

Hoa su thai lan do tham5

Hoa sứ thái đỏ cuống nhỏ

Hoa su thai dep8

Hoa sứ đỏ XUÂN KỲ

Hoa su thai dep9

Hoa sứ đỏ ÁNH DƯƠNG

Hoa su thai dep3

 

Hoa sứ đỏ HUYẾN LONG

Hoa su thai dep4

Hoa sứ đỏ THẦN TÀI

hoa su thai lan

Hoa sứ đỏ chùm đột biến

Advertisements

2 thoughts on “Hoa sứ 5 cánh đỏ thắm

    • được, vì 2 cây anh duong hơi lớn (250 ngàn 1 cây, cao khoảng 1/2 met) nên có dieu kiện nhờ e ghe vươn sứ tai Long An de xem nha e, Huyết Long hiện anh chỉ có cây nhỏ dang giông, khoản 50 ngàn dồng 1 cây, không có cây lớn nha e, nếu có nhu cầu đặt trước anh se ghép cây với kích cở theo yêu câu e nha
      cám ơn e, chút e khỏe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s