Làm cây sứ ra hoa nhiều và đẹp

Cây ra hoa đẹp phải:

1, Trồng nơi thoáng và có ánh nắng tốt;

2. Đảm bảo đầy dủ chất dinh dưỡng;

3, Sử dụng chế phẩm Vườn sinh thái.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s