2 thoughts on “Các giống hoa sứ thái

  1. E muốn mua giống hoa sứ thái HELLO và Đại Phát Tài giá cây non bao nhiêu ạ, nếu E mua có thể gửi về Mỹ Luông – Chợ Mới- An Giang được không ?

    • E muốn mua giống hoa sứ thái HELLO và Đại Phát Tài giá cây non bao nhiêu ạ, nếu E mua có thể gửi về Mỹ Luông – Chợ Mới- An Giang được không ?
      OK E, ANH CO MAIL GUI MAIL CÁ NHAN CHO E

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s