Nhân giống sứ bằng nhánh hoặc Chiết cành sứ

Nhan giong su bang nhanh2

CHIẾT CÀNH SỨ

Nhan giong su bang nhanh

(Vườn sứ Long An sẽ cập nhật hình ảnh để các bạn tham khảo)

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Vườn sứ Long An

Xem thêm: Nhân giống sứ bằng hạt

Advertisements

One thought on “Nhân giống sứ bằng nhánh hoặc Chiết cành sứ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s