Kết nạp thành viên mới

Chi hội Sứ thái TP. Tân An hoan nghênh các bạn gần xa trong và ngoài tỉnh Long An có sở thích về sứ hoặc hoạt động trồng sứ đến tham quan, giao lưu với Chi hội hoặc trở thành thành viên của Hội.

Liên hệ

Quyền lợi của Hội viên:

1/ Được Hội tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào phát triển sản xuất/ kinh doanh trong lĩnh vực của Hội.

2/ Được Hội tổ chức phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ: cung cấp/ giới thiệu tài liệu, sinh hoạt câu lạc bộ, tham dự hội thảo, các lớp huấn luyện, tham quan trong và ngoài nước

3/ Được hỗ trợ lập thủ tục tìm nguồn vay tín dụng khi thành viên có đủ điều kiện của bên cấp tín dụng và được Hội giới thiệu

4/ Được giúp đỡ trong các công trình nghiên cứu, bảo vệ quyền tác giả, phát minh, sáng chế…; được bảo vệ quyền lợi chính đáng trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm theo quy định của Hội.

Nhiệm vụ của Hội viên:

1/ Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội. Tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng và uy tín của Hội.

2/ Tích cực tham gia vào việc mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm của Hội. Nghiên cứu và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả của ngành.

3/ Nghiên cứu và đề xuất với Hội những kiến nghị, biện pháp cụ thể để góp phần phát triển sản xuất và kinh doanh các sản phẩm của Hội.

4/ Tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội, đóng hội phí theo quy định.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s