Vài giống mới của hoa sứ thái

hiện nay Việt Nam đã lai tạo thành công nhiều loại hoa có màu sắc đẹp, thích nghi cao với điều kiện tại Việt Nam3 9 8

NGỌC BÍCH VÀNG 2 LỚP mother

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s